Na zlecenie spółki PCM K&K Sp. z.o.o. powstało Centrum Dystrybucji Artykułów Spożywczych. Nieruchomość zlokalizowana jest w zachodniej, przemysłowej części Pruszcza Gdańskiego. Nowa inwestycja składa się z: pawilonu handlowego, magazynu i Zakładu Rozbioru drobiu o łącznej powierzchni 3525,91 m². W centralnej części działki, oprócz zabudowy, powstały: chodniki, drogi i parkingi. Pozostała część działki o powierzchni 14 768,08 m² wykorzystana została jako powierzchnia biologicznie czynna.