We współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk SA rozpoczął się pierwszy etap przebudowy Nabrzeża Przemysłowego. Celem jest wyrównanie odwodnej linii zabudowy hydrotechnicznej i ujednolicenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych nabrzeża. Przebudowa będzie obejmować konstrukcję oraz nawierzchnię na szerokości pasa technicznego wraz z odpowiednimi instalacjami. Pierwszą zaplanowaną fazą będzie opracowanie projektu i wykonanie robót budowlanych dla wybranych odcinków: odcinek III-3 o długości 169 m, odcinek III-4 o długości 125 m oraz odcinek III-5 o długości 75 m. Zakończenie prac przewidziane jest do końca 2015 roku.