W czwartek, 22 październik 2015 roku zakończyły się prace nad pierwszym etapem przebudowy Nabrzeża Przemysłowego. Inwestycja, prowadzona od zeszłego roku we współpracy Zarządem Morskim Portu Gdańsk SA, obejmowała trzy elementy: odcinek III-3 (o dł. 169 m), odcinek III-4 (o dł. 125 m) i odcinek III-5 (o dł. 75 m). Przebudowa dotyczyła wyrównania odwodnej linii zabudowy i podniesienia rzędnej korony nabrzeża. Ponadto, wykonane zostały: jednolita linia odbojowa, nowa nawierzchnia pasa technicznego, odwodnienia i oświetlenie pasa technicznego. Kolejną częścią prac w tym etapie były też: montaż pachołów cumowniczych, stalowego krawężnika ochronnego oraz wyrównanie dna wzdłuż nabrzeża.

 

Obecnie zaczynają się prace związane z drugim etapem inwestycji. Będzie to zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka III-6 (o dł. 81 m) Nabrzeża Przemysłowego. Zakończenie prac w tym etapie przewidziane jest na koniec 2016 roku.

zmpg zdjęcie news2.png.jpg