Działając jako Lider Konsorcjum, składającego się  trzech firm,  2019 roku zrealizowaliśmy na zamówienie  Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. inwestycję, polegającą na przebudowie odcinka III-6  Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Gdańskim w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Przebudowa obejmowała wyrównanie podwodnej linii zabudowy hydrotechnicznej i ujednolicenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych nabrzeża. Przebudowa dotyczyła konstrukcji nabrzeża oraz nawierzchni na szerokości pasa technicznego wraz z odpowiednimi instalacjami, w szczególności wykonano:
 

  • Prace czerpane do głębokości technicznej -9,0m,
  • Dla całego nabrzeża zaprojektowana i wykon o linię odbojową składającą się z punktowych urządzeń odbojowych,
  • Na nabrzeżu wymieniono wyposażenie,
  • Wykonano przebudowę sieci wodociągowej z punktami wydawania wody na statki i hydrantami ppoż. oraz wykonano sieć kanalizacji deszczowej wraz z nowym wylotem i urządzeniami podczyszczającymi przed wylotem do Kanału kaszubskiego,
  • Zdemontowano istniejącą linię kablową i wykonano kanalizację elektroenergetyczną,
  • Wykonano system oświetlenia w pasie technicznym nabrzeża.
1.2 Nabrzeże III3-5  Krausa Adam.jpg IMG_2775.jpeg IMG_2776.jpeg IMG_6421.jpeg IMG_6423.jpeg IMG_6757.jpeg IMG_6753.jpeg IMG_2875.jpeg

Masz pytanie. Napisz do nas!