W 2018 zrealizowaliśmy inwestycję Deo Plaza składająca się z zespołu budynków usługowo-mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Chmielnej w Gdański, leżących w administracyjnych graniach portu morskiego, wraz adaptacją budynku dawnego spichlerza „Deo” i reliktów spichlerza „Woli Łeb”, zagospodarowaniem terenu i układem drogowym z sieciami zewnętrznymi, przyłączami i instalacjami wewnętrznymi.

Masz pytanie. Napisz do nas!