Właśnie zakończyliśmy prace zwiazane ze stanem surowym otwartym.

Przystępujemy do wykonywania więźby dachowej oraz prac zwiazamnych z montażem okien. 

Prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej zaostały zakończone. Przed Nami wykonanie drewnianej kostrukcji dachu. 

Konstrukcja dwóch kondygnacji nadziemnych została ukończona. Obecnie trwają prace nad wznoszeniem ścian poddasza. 

Ściany nośne kondygnacji +1 zostały wykonane. 

Aktualnie realizowany jest strop nad I piętrem. 

Ściany nośne kondygnacji 0 zostały wykonane.

Aktualnie realizowany jest strop nad parterem. 

Zakończono prace w zakresie realizacji konstrukcji części podziemnej budynku. Zabetonowano strop nad piwnicą. Trwają prace związane z realizacją ścian żelbetowych parteru.

Wykonano obudowę wykopu wraz z systemem odwodnienia wykopu. Wykonano izolację przeciwwodną płyty fundamentowej. Zabetonowano jedną z dwóch części płyty fundamentowej. Trwają prace związane z realizacja wykopu drugiej części kondygnacji podziemnej.